Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: „HOLLO COMPANY“ д.о.о. Дорослово, ул.Змај Јовина 47. Кат.парц.бр.: 1663 и 1664/1 К.О. Дорослово налазе се у Дорослову, Табла 7.