Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: „АРКА ИЗГРАДЊА И АДАПТАЦИЈА“ д.о.о. Сомбор, ул.ЈНА 30 Кат.парц.бр.: 6271 К.О.Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Раде Дракулића бр.3