Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: Раковић Томислав из Сомбора, ул.22. Децембра бр.40 – Кат.парц.бр.: 3698 К.О. Сомбор-1 се налази у Ваљевској улици у Сомбору