Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: „CITY CAR TEAM“ д.о.о. Сомбор, ХII Војвођанске ударне бригаде 128. – Кат.парц.бр. 211/1 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, у улици Бездански пут број 128.