Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: Мирољуб Вуковић – болница са поликлиником, кат.парц.бр.9321/6

Званична интернет презентација