Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И СКЛАДИШТЕЊЕ БЕТОНСКЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ, СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 148 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: „БРИКЕТ ПРОМЕТ“ доо Сомбор, ул.Гаковачки пут бб , Катастарска парцела број 148 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Јосифа Маринковића у Сомбору.