Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: Лацко Золтан из Светозара Милетића Кат.парц.бр. 650 и 651 се налазе у улици Купалишна у Светозар Милетићу

Званична интернет презентација