Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: „БОЈАГИЋ“ д.о.о. Сомбор, Васе Пелагића 46. Кат.парц.бр.: 24024/1 К.О. Сомбор-2 налази се у Сомбору, у улици Централа насеље број 16.