Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: Владислав Лукић из Сомбора, Војничка 25 – Кат.парц.бр. 7465 и 7466 налазе се у Војничкој улици бр.21. у Сомбору