Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: „СИНАГОГА“ доо Сомбор, Стапарски пут бб – Кат.парц.бр.: 48/2 и 48/5 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, угао улица Радоја Домановића и Браће Миладинов.