Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СКЛАДИШТА ЗА ЧУВАЊЕ И СУШЕЊЕ ЖИТАРИЦА, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 23815 К.О.СОМБОР-2 , ИНВЕСТИТОР: „ДЕЛТА АГРАР“ доо Аутопут за Загреб 35., Нови Београд, Катастарска парцела број 23815 К.О. Сомбор-2 налази се у Сомбору, ул. Централа насеље.