Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: „СОМБОЛЕД“ д.о.о. за производњу и прераду млека, Сомбор, Гаковачки пут бб – Кат.парц.бр.: 178 К.О. Сомбор-1 се налази у улици Гаковачки пут бб у Сомбору