Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ТЕЛЕЧКА НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА СВЕ У К.О. ТЕЛЕЧКА, ГРАД СОМБОР, ИНВЕСТИТОР: ЈКП „Водоканал“ Сомбор, Белог голуба 5