Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: Српска православна црквена општина Кљајићево Кат.парц.бр. 448/1 К.О. Кљајићево се налази на углу улица Марка Орешковића и Николе Тесле у Кљајићеву

Званична интернет презентација