Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: „MIDBAU“ д.о.о. Апатин, Огњена Прице 6 -Кат.парц.бр. 6278 налази се у улици Раде Кончара бр.17. у Сомбору