Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: „АЦ ТОКИЋ“ д.о.о. Станишић – 1276 и 1277 К.О. Станишић – парцеле се налазе у Кљајићеву, ул. Моше Пијаде 54

Званична интернет презентација