Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: „EBM-PAPST“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 589/7 и 595 К.О. се налазе у Коњовићевој улици бр.78. у Сомбору