Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: „СТАНКОВИЋ“ д.о.о. Сомбор, Алексе Шантића 10. – Кат.парц.бр. 6052, 6053, 6056 и 6057 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, ул. Тозе Марковића