Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: Дом ученика средњих школа Сомбор Кат.парц.бр. Кат.парц.бр. 7553/1 К.О. Сомбор се налази у улици Стапарски пут

Званична интернет презентација