Povratak na Јавни позиви

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на теритрији града Сомбора за 2023. годину