Povratak na Јавни позиви

Јавни позив за прикупљање писмених понуда за прибављање непокретности – станова у јавну својину Републике Србије на територији Града Сомбора за 2021. годину