Povratak na Јавни позиви

Јавни позив за доделу бесповратних средстава за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији града Сомбора