Povratak na Јавни позиви

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о другим изменама и допунама одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора