Povratak na Конкурси

Јавни конкурс за постављење правобраниоца и два заменика правобраниоца у Правобранилаштву града Сомбора