Povratak na Конкурси

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – Послови остваривања права из области борачко-инвалидске заштите и финансијске подршке породици са децом – приправник – 1 извршилац (05.02.2022.-21.02.2022.)