Povratak na Конкурси

Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Регионални центар за управљање отпадом Ранчево“ Сомбор