Povratak na Конкурси

Извештавање о реализацији пројеката финансираних путем јавних конкурса Града Сомбора у 2022. години