Povratak na Конкурси

Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Сомбор