Povratak na Конкурси

Годишњи план расписивања јавних конкурса који су од јавног интереса за град Сомбор у 2023. години