Povratak na Конкурси

Архива

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT ZOMBOR VÁROS LOKÁLIS KORRUPCIÓELLENES FÓRUMÁNAK KÉT TAG JELÖLÉSÉRE

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми J E L E N T K E Z É S I Ű R L A P A H K T – T A G J E L Ö L T S É G É R E

Решење о додели градских стипендија за школску 2019/2020. годину

Преузми

Послови информисања и односа са јавношћу – у звању Саветник – у Одељењу за скупштинске и извршне послове – 1 извршилац (28.01 – 13.02)

Помоћник начелника одељења – за област утврђивања и контроле јавних прихода – у звању Самостални саветник – у Одељењу локалне пореске администрације – 1 извршилац (28.01 – 13.02)

Заменик матичара – Архивар – у звању Млађи саветник – у Одељењу за општу управу – 2 извршиоца (28.01 – 13.02)

Мање сложени послови обједињене процедуре – у звању Сарадник – у Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство – 1 извршилац (28.01 – 13.02)

Помоћник начелника одељења – у звању Самостални саветник – у Одељењу за пољопривреду и заштиту животне средине – 1 извршилац (28.01 – 13.02)

Јавни конкурс за попуњавање радног места Помоћни послови праћења развоја града – у звању Млађи саветник – у Одељењу за привреду, туризам и локални економски развој – 2 извршиоца (29.12.2018.-14.01.2019.)

Интерни конкурс за попуњавање радног места Послови из имовинско-правне области – у звању Саветник – у Одељењу за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове – 1 извршилац (11.12.2018.-25.12.2018.)

Конкурс за доделу средстава за набавку садног и семенског материјала дозвољеног за употребу у органској производњи на територији града Сомбора у 2019. години

Преузми текст конкурса Образац пријаве Образац пројекта Захтев за исплату

Јавни конкурс за попуњавање радног места Инспектор за заштиту животне средине – у звању Саветник – у Одељењу инспекције и комуналне полиције – 1 извршилац (20.10.2018.-05.11.2018.)

Конкурс за доделу градских стипендија у школској 2019/2020. години

Преузми

Јавни конкурс за попуњавање радног места Просветни инспектор – у звању Саветник – у Одељењу за образовање – 1 извршилац (20.10.2018.-05.11.2018.)

Конкурс за доделу Признања „Аврам Мразовић“ просветним радницима из установа образовања са територије Града Сомбора за 2019. годину

Конкурс за доделу Признања „Аврам Мразовић“ PÁLYÁZATOT Пријава на конкурс за доделу Признања „Аврам Мразовић“

Јавни конкурс за попуњавање радног места Координатор за децу и младе – у звању Млађи саветник – у Одељењу за друштвене делатности – 1 извршилац (15.06.2019.-01.07.2019.)

Преузми текст конкурса

Јавни конкурс за попуњавање радног места Шеф Одсека за послове канцеларије за младе, културе, спорта, јавног информисања и збрињавања избеглих и прогнаних лица – у звању Самостални саветник – у Одељењу за друштвене делатности – 1 извршилац (20.10.2018.-05.11.2018.)

Јавни конкурс за попуњавање радног места Помоћни послови праћења реализације европских пројеката – у звању Саветник – у Одељењу за привреду, туризам и локални економски развој – 1 извршилац (15.06.2019.-01.07.2019.)

Преузми текст конкурса

Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији града Сомбора за куповину сеоских кућа са окућницом

Пријава на конкурс

Јавни конкурс за попуњавање радног места Послови саобраћаја – у звању Млађи саветник – приправник – у Одељењу за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове – 1 извршилац (25.05.2019.-10.06.2019.)

Преузми конкурс

Конкурс за доделу признања „Аврам Мразовић“ просветним радницима из установа образовања са територије града Сомбора

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА P Á Y Á Z A T

Јавни конкурс за попуњавање радног места – Грађевински инспектор – звању Саветник – у Одељењу инспекције и комуналне полиције – 1 извршилац (11.05.2019. – 27.05.2019.)

Конкурс за доделу градских стипендија студентима у школској 2018/2019. години

Интерни конкурс за попуњавање радног места Послови пријема и упућивања странака – у звању Виши референт – у Одељењу за општу управу – 1 извршилац (23.05.2018.-06.06.2018.)

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова по сеоским подручјима у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе у трајању до четири месеца

  Пријава за спровођење јавног рада

Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији Града Сомбора за куповину сеоских кућа са окућницом 2019

Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији Града Сомбора за куповину сеоских кућа са окућницом 2019 Преузми пријаву Преузми правилник

Конкурс за расподелу средстава за невладине организације и удружења грађана у области противпожарне заштите

Образац пријаве са изјавом

Одлука о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања средствима из буџета града Сомбора у 2019. години

Одлука о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања средствима из буџета града Сомбора у 2019. години Образац 1 – пријава Образац 2 – наративни извештај Образац 1 – буџет Образац 2 – финансијски извештај Извештај о реализованим пројектима производње медијских садржаја у 2019. години

Конкурс за именовање директора Народног позоришта Сомбор

Одлука о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садражаја у области јавног информисања средствима буџета града Сомбора у 2018. години

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у сеоским подручјима у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе у трајању до 6 месеци (29.03. – 05.04.2019.)

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [1.31 MB] Преузми пријаву

Јавни конкурс за именовање директора ЈКП „Енергана“ Сомбор

Јавни конкурс за попуњавање радног места Помоћни послови из имовинско-правне области – у звању Млађи саветник – приправник – у Одељењу за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове – 1 извршилац (09.03.2019.-25.03.2019.)

Јавни конкурс за попуњавање радног места Послови одржавања, изградње и реконструкције атмосферске канализације – у звању Саветник – у Одељењу за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове – 1 извршилац (09.03.2019.-25.03.2019.)

Конкурс за суфинансирање програма у области спорта у 2019. години (18.01. – 01.02.2019.)

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [3.87 MB] Критеријуми Образац 1 Образац 2

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – Послови пријема поднесака и поште и вођења основне евиденције – 1 извршилац (28.11.2020.-14.12.2020.)

Преузми

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – Начелник Одељења – 1 извршилац (21.11.2020.-07.12.2020.)

Преузми

Јавни конкурс за попуњавање радног места намештеника – Возач – 1 извршилац (21.11.2020.-07.12.2020.)

Преузми

Конкурс за доделу признања Аврам Мразовић просветним радницима из установа образовања на територији Града Сомбора за 2020. годину (07.09.2020.)

Преузми Конкурс за доделу признања Аврам Мразовић на мађарском језику Образац пријаве

Конкурс за доделу градских стипендија у школској 2020/2021. години (08.09.2020.)

Преузми

Конкурс за суфинансирање другог дела програма у области спорта за 2020. годину (01.09.2020.)

Преузми текст конкурса Образац 1 Образац 2

Јавни конкурс за попуњавање положаја Заменик начелника Градске управе – 1 извршилац (05.09.2020.-21.09.2020.) (21.09.2020.)

Преузми

Јавни конкурс за израду Локалног акционог плана за децу (01.07.2020.)

Преузми текст конкурса Изјава о непостојању сукоба интереса Образац буџета Наративни образац буџета Образац предлога пројекта

Конкурс за доделу средстава за набавку нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство на територији Града Сомбора за 2020. Годину

Преузми текст конкурса Пријавни образац

Конкурс за суфинансирање дела програма у области спорта за 2020. годину (12.05.2020.)

Преузми текст конкурса Критеријуми за суфинансирање програма у области спорта за 2020. годину Образац 1 Образац 2

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у сеоским подручјима у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе (05.03.2020.)

Преузми текст конкурса Пријава за спровођење јавног рада – 2020.година Допуна Јавног конкурса за организовање спровођења јавних радова у сеоским подручјима у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине

Годишњи план расписивања јавних конкурса за 2020. годину

Преузми

(2017.) ЛИСТА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ПО КОНКУРСУ ЗА ПРОЈЕКТЕ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНОГ КАРАКТЕРА

(2017.03.22.) ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА ЛАГ менаџера У УДРУЖЕЊУ „ПАНОНСКИ ФИЈАКЕР“ – 1 извршилац (31.03.2017. – 18.04.2017.)

(2017.05.25.) Koнкурс за расподелу средстава „Програми за децу 2017.“ (текст на мађарском језику)

(2017.05.25.) Koнкурс за расподелу средстава „Програми за децу 2017.“

(2017.06.09.) Koнкурс за реализацију ЛАП-а за младе 2017.

Koнкурс за реализацију ЛАП-а за младе 2017. Конкурс ЛАП за младе 2017 – мађарски Предлог пројекта ЛАП за младе 2017. Препоруке ЛАП за младе 2017. Буџет пројекта ЛАП за младе 2017.

(2017.07.28.) Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у области старих заната у трајању од 3 месеца на територији града Сомбора у 2017. години

Пријава за спровођење јавног рада

(2017.09.11.) Конкурс за доделу градских стипендија у школској 2017-18. години

(2017.11.06.) Јавни конкурс за попуњавање функција правобраниоца и заменика правобраниоца града Сомбора

(2019.12.18.) ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО“ СОМБОР

Преузми

(2019.12.18.) ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПРОСТОР“ СОМБОР

Преузми

(2019.12.30.) Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања средствима из буџета града Сомбора у 2020. години (30.12.2019)

Преузми текст конкурса Образац буџета пројекта Образац пријаве за пројектно суфинансирање из области јавног информисања Образац финансијског извештаја о реализацији пројекта Образац наративног извештаја Критеријуми за доделу средстава из буџета града Сомбора намењених остваривању јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години Предлог комисије о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских… Детаљније

(2020.01.28.) Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма, пројеката и манифестација у култури 2020. (28.01.2020.)

Преузми текст конкурса Изјава корисника о непостојању сукоба интереса Образац буџета Образац за наративни приказ буџета Пријава и формулар пројекта

(2020.02.11.) Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за реализацију локалног акционог плана за младе у 2020. Години (11.02.2020.)

Преузми текст конкурса Образац предлога пројекта ЛАП за младе Образац наративног буџета Образац буџета Изјава корисника о непосројању сукоба интереса ЛАП за младе 2020.

(2020.02.11.) Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за реализацију програма за децу у 2020. Години (11.02.2020.)

Преузми текст конкурса Преузми Изјаву корисника о непостојању сукоба интереса Образац буџета Образац наративног приказа буџета и Образац предлога пројекра Програми за децу 2020. години Образац предлога пројекта Програми за децу 2020.

(2020.02.11.) Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма, пројеката за реализацију лап-а рома града Сомбора у 2020. години (11.02.2020.)

Преузми текст конкурса Образац 4-Пријава и формулар пројекта ЛАП Рома Образац 6 Модел наративног буџета Образац 7 Изјава корисника о непостојању сукоба интереса Образац буџета

(2020.02.11.) Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката и програма удружења из области социјалне и здравствене заштите у 2020. години (11.02.2020.)

Преузми текст конкурса Преузми Пријаву и формулар пројекта Образац буџета Образац наративног приказа буџета Преузми Изјаву корисника средстава о непостојању сукоба интереса

(2020.02.11.) Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма/ пројеката удружења која негују идентитет националних мањина-националних заједница на територији града Сомбора за 2020. Годину (11.02.2020.)

Преузми текст конкурса Образац буџета Образац 6 Модел наративни буџет Образац 4-Пријава и формулар пројекта Образац 7 Изјава корисника средстава о непостојању сукоба интереса

(2020.02.21.) Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Сомбор

Преузми Закључак Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа о роковима за спровођење конкурса за именовање директора ЈКП ‘Чистоћа’ Сомбор

(2020.03.03.) Јавни конкурс за избор два члана Локалног антикорупцијског форума града Сомбора

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [105.60 KB] Формулар пријаве за Јавни конкурс за чланство у ЛАФ-у