Povratak na Конкурси

Архива

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT ZOMBOR VÁROS LOKÁLIS KORRUPCIÓELLENES FÓRUMÁNAK KÉT TAG JELÖLÉSÉRE

Преузми [96.44 KB] J E L E N T K E Z É S I Ű R L A P A H K T – T A G J E L Ö L T S É G É R E

Решење о додели градских стипендија за школску 2019/2020. годину

Преузми

Послови информисања и односа са јавношћу – у звању Саветник – у Одељењу за скупштинске и извршне послове – 1 извршилац (28.01 – 13.02)

Помоћник начелника одељења – за област утврђивања и контроле јавних прихода – у звању Самостални саветник – у Одељењу локалне пореске администрације – 1 извршилац (28.01 – 13.02)

Заменик матичара – Архивар – у звању Млађи саветник – у Одељењу за општу управу – 2 извршиоца (28.01 – 13.02)

Мање сложени послови обједињене процедуре – у звању Сарадник – у Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство – 1 извршилац (28.01 – 13.02)

Помоћник начелника одељења – у звању Самостални саветник – у Одељењу за пољопривреду и заштиту животне средине – 1 извршилац (28.01 – 13.02)

Јавни конкурс за попуњавање радног места Помоћни послови праћења развоја града – у звању Млађи саветник – у Одељењу за привреду, туризам и локални економски развој – 2 извршиоца (29.12.2018.-14.01.2019.)

Интерни конкурс за попуњавање радног места Послови из имовинско-правне области – у звању Саветник – у Одељењу за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове – 1 извршилац (11.12.2018.-25.12.2018.)

Конкурс за доделу средстава за набавку садног и семенског материјала дозвољеног за употребу у органској производњи на територији града Сомбора у 2019. години

Преузми текст конкурса Образац пријаве Образац пројекта Захтев за исплату

Јавни конкурс за попуњавање радног места Инспектор за заштиту животне средине – у звању Саветник – у Одељењу инспекције и комуналне полиције – 1 извршилац (20.10.2018.-05.11.2018.)

Конкурс за доделу градских стипендија у школској 2019/2020. години

Преузми

Јавни конкурс за попуњавање радног места Просветни инспектор – у звању Саветник – у Одељењу за образовање – 1 извршилац (20.10.2018.-05.11.2018.)

Конкурс за доделу Признања „Аврам Мразовић“ просветним радницима из установа образовања са територије Града Сомбора за 2019. годину

Конкурс за доделу Признања „Аврам Мразовић“ PÁLYÁZATOT Пријава на конкурс за доделу Признања „Аврам Мразовић“

Јавни конкурс за попуњавање радног места Координатор за децу и младе – у звању Млађи саветник – у Одељењу за друштвене делатности – 1 извршилац (15.06.2019.-01.07.2019.)

Преузми текст конкурса

Јавни конкурс за попуњавање радног места Шеф Одсека за послове канцеларије за младе, културе, спорта, јавног информисања и збрињавања избеглих и прогнаних лица – у звању Самостални саветник – у Одељењу за друштвене делатности – 1 извршилац (20.10.2018.-05.11.2018.)

Јавни конкурс за попуњавање радног места Помоћни послови праћења реализације европских пројеката – у звању Саветник – у Одељењу за привреду, туризам и локални економски развој – 1 извршилац (15.06.2019.-01.07.2019.)

Преузми текст конкурса

Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији града Сомбора за куповину сеоских кућа са окућницом

Пријава на конкурс

Јавни конкурс за попуњавање радног места Послови саобраћаја – у звању Млађи саветник – приправник – у Одељењу за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове – 1 извршилац (25.05.2019.-10.06.2019.)

Преузми конкурс

Конкурс за доделу признања „Аврам Мразовић“ просветним радницима из установа образовања са територије града Сомбора

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА P Á Y Á Z A T

Јавни конкурс за попуњавање радног места – Грађевински инспектор – звању Саветник – у Одељењу инспекције и комуналне полиције – 1 извршилац (11.05.2019. – 27.05.2019.)

Конкурс за доделу градских стипендија студентима у школској 2018/2019. години

Интерни конкурс за попуњавање радног места Послови пријема и упућивања странака – у звању Виши референт – у Одељењу за општу управу – 1 извршилац (23.05.2018.-06.06.2018.)

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова по сеоским подручјима у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе у трајању до четири месеца

  Пријава за спровођење јавног рада

Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији Града Сомбора за куповину сеоских кућа са окућницом 2019

Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији Града Сомбора за куповину сеоских кућа са окућницом 2019 Преузми пријаву Преузми правилник

Конкурс за расподелу средстава за невладине организације и удружења грађана у области противпожарне заштите

Образац пријаве са изјавом

Одлука о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања средствима из буџета града Сомбора у 2019. години

Одлука о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања средствима из буџета града Сомбора у 2019. години Образац 1 – пријава Образац 2 – наративни извештај Образац 1 – буџет Образац 2 – финансијски извештај Извештај о реализованим пројектима производње медијских садржаја у 2019. години

Конкурс за именовање директора Народног позоришта Сомбор

Одлука о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садражаја у области јавног информисања средствима буџета града Сомбора у 2018. години

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у сеоским подручјима у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе у трајању до 6 месеци (29.03. – 05.04.2019.)

Преузми [1.31 MB] Преузми пријаву

Јавни конкурс за именовање директора ЈКП „Енергана“ Сомбор

Јавни конкурс за попуњавање радног места Помоћни послови из имовинско-правне области – у звању Млађи саветник – приправник – у Одељењу за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове – 1 извршилац (09.03.2019.-25.03.2019.)

Јавни конкурс за попуњавање радног места Послови одржавања, изградње и реконструкције атмосферске канализације – у звању Саветник – у Одељењу за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове – 1 извршилац (09.03.2019.-25.03.2019.)

Конкурс за суфинансирање програма у области спорта у 2019. години (18.01. – 01.02.2019.)

Преузми [3.87 MB] Критеријуми Образац 1 Образац 2

Јавни конкурс за избор два члана Локалног антикорупцијског форума града Сомбора 06.03.2020. године

Преузми [105.60 KB] Формулар пријаве за Јавни конкурс за чланство у ЛАФ-у

Јавни конкурс за попуњавање функција правобраниоца и заменика правобраниоца града Сомбора

Конкурс за доделу градских стипендија у школској 2017-18. години

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у области старих заната у трајању од 3 месеца на територији града Сомбора у 2017. години

Пријава за спровођење јавног рада

Предлог листе одобрених пројеката по конкурсу ЛАП ЗА МЛАДЕ 2017. године

Прелиминарна ранг листа одобрених пројеката по конкурсу програми за децу 2017

Koнкурс за реализацију ЛАП-а за младе 2017.

Koнкурс за реализацију ЛАП-а за младе 2017. Конкурс ЛАП за младе 2017 – мађарски Предлог пројекта ЛАП за младе 2017. Препоруке ЛАП за младе 2017. Буџет пројекта ЛАП за младе 2017.

Koнкурс за расподелу средстава „Програми за децу 2017.“

Koнкурс за расподелу средстава „Програми за децу 2017.“ (текст на мађарском језику)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА ЛАГ менаџера У УДРУЖЕЊУ „ПАНОНСКИ ФИЈАКЕР“ – 1 извршилац (31.03.2017. – 18.04.2017.)

ЛИСТА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ПО КОНКУРСУ ЗА ПРОЈЕКТЕ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНОГ КАРАКТЕРА

Званична интернет презентација