Povratak na Архива

Јавни конкурс за попуњавање радног места Послови одржавања, изградње и реконструкције атмосферске канализације – у звању Саветник – у Одељењу за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове – 1 извршилац (09.03.2019.-25.03.2019.)

Званична интернет презентација