Povratak na Архива

Интерни конкурс за попуњавање радног места Послови пријема и упућивања странака – у звању Виши референт – у Одељењу за општу управу – 1 извршилац (23.05.2018.-06.06.2018.)

Званична интернет презентација