Povratak na Архива

Јавни конкурс за попуњавање радног места Шеф Одсека за послове канцеларије за младе, културе, спорта, јавног информисања и збрињавања избеглих и прогнаних лица – у звању Самостални саветник – у Одељењу за друштвене делатности – 1 извршилац (20.10.2018.-05.11.2018.)

Званична интернет презентација