Povratak na Архива

Јавни конкурс за попуњавање радног места Помоћни послови праћења реализације европских пројеката – у звању Саветник – у Одељењу за привреду, туризам и локални економски развој – 1 извршилац (15.06.2019.-01.07.2019.)

Званична интернет презентација