Povratak na Архива

Јавни конкурс за попуњавање радног места Помоћни послови праћења развоја града – у звању Млађи саветник – у Одељењу за привреду, туризам и локални економски развој – 2 извршиоца (29.12.2018.-14.01.2019.)

Званична интернет презентација