Povratak na Архива

Интерни конкурс за попуњавање радног места Послови из имовинско-правне области – у звању Саветник – у Одељењу за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове – 1 извршилац (11.12.2018.-25.12.2018.)

Званична интернет презентација