Povratak na Архива

Јавни конкурс за попуњавање радног места Помоћни послови из имовинско-правне области – у звању Млађи саветник – приправник – у Одељењу за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове – 1 извршилац (09.03.2019.-25.03.2019.)

Званична интернет презентација