Povratak na Правобранилаштво Града Сомбора

Маја Дојић Матин – Заменик правобраниоца Града Сомбора

 Маја Дојић Матин рођена је у Сомбору 21.11.1990.године где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала на Правном факултету у Новом Саду 2014. године. Положила Правосудни испит у Новом Саду  2017. године, а адвокатски испит 2018. у Адвокатској комори Војводине.

·         Од 2015. до 2017.год. ради као адвокатски приправник код адв.Марије Кардум у Сомбору. Потом од 03.02.2017. до 30.10.2017. године у Агенцији „PorezCo.Dojić“ у Сомбору, а од 30.10.2017. до 23.09.2020. у Националној служби за запошљавање, Филијала Сомбор

·         Потом од 30.10.2017. до 23.09.2020. на пословима Саветника за остваривање права из осигурања и као Руководилац групе за остваривање права из осигурања и правне послове.

·         Дана 24.09.202020. године почиње да ради као судијски помоћник у Привредном суду у Сомбору.

·         Дана 21.12.2022. године Решењем Скупштине Града Сомбора постављена је за Заменика правобраниоца Града Сомбора.