Povratak na Правобранилаштво Града Сомбора

Снежана Врсајковић Хеђи – Заменик правобраниоца Града Сомбора

Снежана Врсајковић Хеђи рођена је у Сомбору 08.01.1971.године где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 1996. године. 

·         У периоду од августа 1996. до маја 1997. године ради у Општинском суду у Сомбору у својству судијског приправника-волонтера, а од маја 1997. до априла 1999. године као судијски приправник у Окружном суду у Сомбору.

·         Положила Правосудни испит у Министарству правде и државне управе у Београду 1999. године, а адвокатски испит 2018. у Адвокатској комори Војводине.

·         Након положеног правосудног испита ради у Окружном суду као судијски сарадник и виши судијски сарадник.

·         У периоду од септембра 2004. до децембра 2009. године обављала је функцију судије у Општинском суду у Сомбору, а потом од јануара до марта 2010.год. судија у Основном суду у Сомбору.

·         Ради као руководилац људских ресурса од 2010. до 2014. године у Министарству унутрашњих послова Републике Србије – Полицијска управа у Сомбору.

·         Од 2014. до 2020. година ради као адвокат у Сомбору, а потом као секретар у ОШ „Братство јединство“ у Сомбору до децембра 2022.год.

·          Дана 21.12.2022. године Решењем Скупштине Града Сомбора постављена је за Заменика правобраниоца Града Сомбора.

·