Povratak na Грађевинске дозволе

Захтев усвојен

Решење бр. 351-0021-2020-V од 22.01.2020. године

Решење бр. 351-0028-2020-V од 24.01.2020. године

Решење бр. 351-0034-2020-V од 28.01.2020. године

Решење бр. 351-0049-2020-V од 31.01.2020. године

Решење бр. 351-0125-2020-V од 21.02.2020. године

Решење бр. 351-0169-2020-V од 09.03.2020. године

Решење бр. 351-0171-2020-V од 11.03.2020. године

Решење бр. 351-0172-2020-V од 10.03.2020. године

Решење бр. 351-0173-2020-V од 10.03.2020. године

Решење бр. 351-0174-2020-V од 10.03.2020. године

Решење бр. 351-0176-2020-V од 10.03.2020. године

Решење бр. 351-0187-2020-V од 11.03.2020. године

Решење бр. 351-0201-2020-V од 16.03.2020. године

Решење бр. 351-0202-2020-V од 16.03.2020. године

Решење бр. 351-0205-2020-V од 17.03.2020. године

Решење бр. 351-0210-2020-V од 18.03.2020. године

Решење бр. 351-0215-2020-V од 19.03.2020. године

Решење бр. 351-0222-2020-V од 20.03.2020. године

Решење бр. 351-0235-2020-V од 24.03.2020. године

Решење бр. 351-0268-2020-V од 06.04.2020. године

Решење бр. 351-0271-2020-V од 07.04.2020. године

Решење бр. 351-0272-2020-V од 07.04.2020. године

Решење бр. 351-0285-2020-V од 10.04.2020. године

Решење бр. 351-0317-2020-V од 23.04.2020. године

Решење бр. 351-0320-2020-V од 27.04.2020. године

Решење бр. 351-0322-2020-V од 27.04.2020. године

Решење бр. 351-0351-2020-V од 07.05.2020. године

Решење бр. 351-0355-2020-V од 08.05.2020. године

Решење бр. 351-0361-2020-V од 11.05.2020. године

Решење бр. 351-0377-2020-V од 14.05.2020. године

Решење бр. 351-0384-2020-V од 19.05.2020. године

Решење бр. 351-0388-2020-V од 19.05.2020. године

Решење бр. 351-0399-2020-V од 21.05.2020. године

Решење бр. 351-0403-2020-V од 21.05.2020. године

Решење бр. 351-0418-2020-V од 22.05.2020. године

Решење бр. 351-0424-2020-V од 26.05.2020. године

Решење бр. 351-0437-2020-V од 28.05.2020. године

Решење бр. 351-0441-2020-V од 28.05.2020. године

Решење бр. 351-0479-2020-V од 10.06.2020. године

Решење бр. 351-0501-2020-V од 15.06.2020. године

Решење бр. 351-0511-2020-V од 17.06.2020. године

Решење бр. 351-0557-2020-V од 26.06.2020. године

Решење бр. 351-0561-2020-V од 26.06.2020. године

Решење бр. 351-0572-2020-V од 30.06.2020. године

Решење бр. 351-1387-2019-V од 03.01.2020. године

Решење бр. 351-1396-2019-V од 09.01.2020. године

Званична интернет презентација