Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу да је за Пројекат Заливни систем Риђица на катастарским парцелама бр. 6357, 6358, 6359, 6360, 6364, К.О. Риђица, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Златна поља доо, улица Војвођанска бр. 17 Сомбор.