Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Града Сомбора, оператера ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР