Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Изградња објекта за круњење кукуруза, објекта складиште за чување и сушење житарица и објекта комушања и пребирања кукуруза у Сомбору на кат. парц. бр. 23815, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „ДЕЛТА АГРАР“ доо из Београда, улица Владимира Поповића бр. 8А Београд-Нови Београд, није потребна процена утицаја на животну средину.