Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат базне станице мобилне телефоније на локацији ”Сомбор 14”, ул. Вељка Петровића 1 Сомбор, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „ЦЕТИН“ доо., Београд, ул. Омладинских бригада 90, Београд, потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину.