Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о изменама и допунама важеће дозволе за управљање неопасним отпадом, носиоца пројекта „ПАНОС“ д.о.о. Сомбор, Богољуба Јетића бр. 4 Сомбор