Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Базна станица SOU 73, SOO 73 SOMBOR OBZIR“ на катастарској парцели бр. 16410 К.О. Сомбор 2, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд

Званична интернет презентација