Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу да за пројекат Производни погон за сушење и складиштење лешника, на катастарској парцели бр. 921, К.О. Алекса Шантић, носиоца пројекта Агрисер доо Алекса Шантић, није потребна процена утицаја на животну средину