Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу да за пројекат Изградње повезног цевовода пијаће воде између насеља Бездан и Колут за потребе водоснабдевања насеља Колут на кат. парц. бр. 3109, 3108 и 3107, К.О. Бездан и 3196, 3051, 3172, 1238, 1230 и 1233 К.О. Колут, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, улица Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор, није потребна процена утицаја на животну средину, није потребна процена утицаја на животну средину.