Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу да је за пројекат Базна станица SOU 73, SOO 73 SOMBOR, OBZIR, на катастарској парцели бр. 16410, К.О. Сомбор2- Обзир, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд, потребна процена утицаја на животну средину