Povratak na Обавештења

Предлог за давање сагласности на прве измене и допуне Oдлуке о образовању цена услуга изношења комуналног отпада у граду, насељеним местима и викенд насељима које примењује ЈКП „Чистоћа“ Сомбор